2012-05-30: Ο Καθηγητής Χρήστος Φαλούτσος Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Πληροφορικης

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Ιωάννης Μυλόπουλος και ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής Καθηγητής Ιωάννης Μανωλόπουλος σας προσκαλούν στην τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Χρήστου Φαλούτσου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012, ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

http://www.csd.auth.gr/announcement-details.php?id=239