Μαθηματα Courses

Προπτυχιακά Μαθήματα       Undergraduate Courses

Α1. Μαθηματικά και Στατιστική στην Βιολογία ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (1o)
       Mathematics and Statistics in Biology WINTER SEMESTER (1st)

Α2. Μαθηματικά και Στατιστική στην Βιολογία 2 (Μοντελοποιηση) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (5o)
       Mathematics and Statistics in Biology 2 (Modeling) WINTER SEMESTER (5th)

Α3. Στατιστική Μάθησης και Επεξεργασία Γνώσης ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (5o)
       Statistics of Learning and Knowledge Processing WINTER SEMESTER (5th)

Α4. Θεωρια Πληροφοριας και Χαος ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (8o)
       Information Theory and Chaos SPRING SEMESTER (8th)

Α5. Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (2o)
       Mathematical Software and Knowledge Representation SPRING SEMESTER (2nd)

A6. Θεωρια Πιθανοτητων I ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (3o)
       Probability Theory I WINTER SEMESTER (3d)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα    Graduate Courses

Δ1. Θεωρία Δικτύων και Δυναμικά Συστήματα ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Network Theory and Dynamical Systems WINTER SEMESTER

Δ4. Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία, Πολυπλοκότητα ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Information Theory, Entropy, Complexity SPRING SEMESTER

Δ5. Δικτυα Ζωης και Γεω-οικολογικα Συστηματα  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Life Networks and Geo-ecological Systems  SPRING SEMESTER

Δ6. Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Socio-economic Networks  SPRING SEMESTER

Δ7. Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Special Topics in Knowledge Networks and Semantic Web  SPRING SEMESTER

Μ1. Δυναμικά Μοντέλα ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Dynamical Models WINTER SEMESTER

Μ2. Κβαντική Πληροφορία και Υπολογιστες ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Quantum Information and Computers WINTER SEMESTER

Προπτυχιακά Μαθήματα  (Παρελθον)      Undergraduate Courses (Past)

Ω1. Διαφορικός Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (3o)
       Differential Calculus of Functions of Several Variables WINTER SEMESTER (3rd  

Ω2. Στατιστική Φυσική Μακράν της Ισορροπίας  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (8o)
       Non-Equilibrium Statistical Physics  WINTER SEMESTER (8th)   

Ω3. Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (6o)
       Measure and Integration Theory SPRING SEMESTER  (6th  

Ω4. Στατιστική Ανάλυση του Χάους ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (4o)
       Statistical Analysis of Chaos SPRING SEMESTER (4th)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (Παρελθον)         Graduate Courses  (Past)

Ω5. Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης ΙΙ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Measure and Integration Theory ΙΙ WINTER SEMESTER      

Ω6. Εργοδικη Θεωρια και Στοχαστικοτης Πολυπλοκων Συστηματων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Εrgodic Theory and Stochasticity in Complex Systems WINTER SEMESTER

Ω7. Αναλυση Τελεστων Εξελιξης του Χαους¨Αρμονικη Αναλυση του Χαους ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Analysis of Evolution Operators of Chaos: Harmonic analysis of Chaos SPRING SEMESTER.

Ω8. Συναρτησιακη Αναλυση και Φασματικη Θεωρια σε Τοπικα Κυρτους Τοπολογικους Χωρους 
       και Εφαρμογες στην Θεωρια Διαταραχων και στην Θεωρια Σκεδασης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
       Functional Analysis and Spectral Theory in Locally Convex Topological Spaces and
       Applications to Perturbation Theory and Scattering Theory  SPRING SEMESTER.